заратустра

Приют угрюмого чухонца

Previous Entry Share Next Entry
Немного мунспика из корпоративной жизни Финляндии
заратустра
gwadelup
В прошлом обсуждении программы правительства был комментарий о том, что ничего не делается для уменьшения бюрократии и облегчения жизни компаний.

Вот копипаста из kauppalehti.

Verottaja aikoo korjata muitakin yritysten arvostelemia menettelytapoja.
Verohallinto on valmistellut useita pieniä, yrittäjille myönteisiä muutoksia, jotka helpottavat yritysten verovelvoitteiden hoitoa.
Jatkossa yritys voi muun muassa korjata pieniä arvonlisäverojen tai ennakonpidätysten ilmoittamisessa tapahtuneita virheitä ilman sanktioita.
Tällä hetkellä se joutuu vielä maksamaan myöhässä tehdystä korjauksesta 15 prosentin myöhästymismaksun ja 7,5 prosentin viivästyskoron.
”Virheen korjaaminen on niin kallista, että korjaamatta jättäminen voi olla halvempaa”, sanoo Suomen yrittäjien veroasiantuntija Satu Grekin.
Tämä on muuttumassa niin, että ilman myöhästymismaksua ja korkoa voi korjata enintään 500 euron suuruiset virheet, kunhan korjaus tehdään heti kun se on huomattu. Myös suurempien virheiden myöhästymismaksu pienenee.
Lisäksi muutoksenhaku on yksinkertaistumassa. Valitusaika on jatkossa kolme vuotta riippumatta siitä, koskeeko hakemus arvonlisäveroa vai tuloverotusta.
Tulevaisuudessa muutosta myös haetaan aina samasta paikasta eli ensisijaisesti verotuksen oikaisulautakunnasta.
”Tällä hetkellä aikaraja on arvonlisäverossa kolme ja tuloverotuksessa viisi vuotta. Myös muutoksenhakumenettely on ollut niin kirjava, että yritykset ovat tipahtaneet kärryiltä, mistä muutosta milloinkin pitää hakea”, Grekin sanoo.
Yritysten pääsyä takaisin ennakkoperintärekisteriinkin helpotetaan.
Grekinin mukaan ongelma on ollut se, että veroja laiminlyöneen henkilön uutta yritystä tai hänen sukulaistensa yritystä ei ole hyväksytty rekisteriin.
”Jos verovelkaisen henkilön perheenjäsen on pyrkinyt samalle toimialalle, verottaja on pitänyt häntä bulvaanina. Verottaja on siis rangaissut myös perheen synneistä”, Grekin sanoo.
Verohallinnon pääjohtajan Pekka Ruuhosen mukaan ohjeistusta tarkistetaan niin, että pelkkä verovelka ei voi olla enää rekisteriin pääsyn este.
”Ei verottaja ei voi olla yritystoiminnan aloittamisen este”, Ruuhonen sanoo.
"Sen sijaan pääsyn voi estää kokonaisarvio, esimerkiksi se, onko verot jätetty tahallaan maksamatta. Konkurssi sinällään on laillinen menettely, eikä siitä pidä lopun elämää rangaista”, Ruuhonen sanoo.
Muut parannukset liittyvät isoon lakipakettiin. Se menee eduskuntaan jo ensi talvena, mutta tulee voimaan 2017 alusta, samalla kun verohallinto toteuttaa toisen vaiheen isosta tietojärjestelmänsä uudistuksesta. Silloin arvonlisäverot siirtyvät uuteen järjestelmään.
”Siinä yhteydessä verotusmenettelyä yksinkertaistetaan monella tavalla”, Ruuhonen sanoo.
Ruuhosen mukaan Sipilän hallituskin viittaa ohjelmassaan tähän verohallinnossa jo pitkään valmisteltuun parannustyöhön, jota on tehty yhdessä asiakkaiden eli muun muassa SY:n ja Taloushallintoliiton kanssa.
Ohjelmassa sanotaan, että ”verotusmenettelyt ovat asiakaslähtöisiä ottaen huomioon verotuksen johdonmukaisuuden, ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden”.
Ruuhosen mukaan tätä on virheellisesti tulkittu niin, että hallitus olisi näpäyttänyt verottajaa siirtohinnoitteluun liittyvistä kiistoista isojen yritysten kanssa.


Данное введение очень облегчит жизнь особенно небольших компаний, 99% ошибок (или "ошибок") которых меньше 500е. Это точно добавит мелких налоговых правонарушений, но зато сильно сократит объёмы работы со стороны фирм, бухгалтеров и налоговиков.

  • 1
А можно в двух словах на русском? ))

штрафы и пенни за налоговые ошибки ниже 500е уберут.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account